THIẾT KẾ – THI CÔNG – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH

      Sản phẩm dịch vụ Golden Le nhận được phản hồi tốt từ các anh chị em chủ nhà yến và Thương Doanh yến sào:

  • Quy trình phân loại, đánh giá nguồn nguyên liệu để sản xuất.
  • Phương pháp và quy trình ủ, làm sạch, sấy và định hình tổ yến rút lông khô, tổ yến định hình 1,2,3 và tổ yến tinh chế.
  • Tư vấn thành lập, triển khai và phát triển công xưởng sơ chế biến yến 5-40 công nhân viên, năng xuất 15-100 kg tổ yến/ tháng.

  • CÙNG CHIA SẺ ĐỂ CÙNG SẺ CHIA
  • NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG TỔ YẾN SƠ CHẾ
  • TIÊU CHUẨN HOÁ VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC