• Golden Le là đội ngũ có tổ chức đảm bảo cung ứng tổ yến sạch và chất lượng. Công nhân viên được đào tạo để đạt lành nghề và hoạt động nội bộ thường xuyên nhằm hình thành đội ngũ tâm huyết và đoàn kết.
  • Nguồn nguyên liệu đầu vào được chọn lọc từ các nhà, trại yến rõ nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn chăn nuôi. Tổ yến được xử lý qua hệ thống khử, tiệt trùng UV trước khi vào quy trình sơ chế. Quy trình này là để giảm mức độ nitrat xuống không quá 5 ppm và cũng giết hầu hết các vi trùng bên trong tổ chim (yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc là 30 ppm đối với nitrate).
  • Trước khi tổ Chim của chúng tôi có thể được gửi đến các đối tác của chúng tôi, tất cả tổ chim phải vượt qua “Kiểm soát chất lượng hai lần” của chúng tôi. Không vượt qua tổ chức QC sẽ không được gửi đi. Tổ yến sẽ được tái xử lý và phân loại sản phẩm từ cao đến thấp.
  • GoldenLe sử dụng nước uống sạch được lọc qua hệ thống lọc để làm sạch Tổ Yến. GoldenLe xây dựng hệ thống nước riêng biệt với nhiều bộ lọc nước. GoldenLe đảm bảo nước sạch của xưởng không có vi trùng trong nước
  • Các cam kết của GoldenLe là tổ yến phải sạch 98% từ các tạp chất (có thể được nấu chín trực tiếp).
  • GoldenLe đánh giá, phân loại các tổ yến được làm sạch qua kích thước và màu sắc.
  • GoldenLe duy trì sản xuất và chất lượng sản phẩm tổ yến duy trì những tiêu chuẩn đã đặt ra.
  • Điều quan trọng nhất là: GOLDENLE HƯỚNG MUỐN LÀ MỘT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DÀI HẠN VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ KHÁCH HÀNG.